Thông tin chủ sở hữu Website

THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ CHỦ SỞ HỮU WEBSITE


Chủ sở hữu: Công ty TNHH Công Nghiệp Kata Việt Nam
Địa chỉ: 356 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: (024)36 750 587
Fax: (024)36 574 823
Email: katavietnam@gmail.com
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0106163237 
Bài viết mới