Vòng bi trục vít hỗ trợ

40BNR10HTYNP4SUL

Mã: 40BNR10HTYNP4SUL

45BNR10HTYNP4SUL

Mã: 45BNR10HTYNP4SUL